onsdag 13. mars 2013

Fotopolymer - fra foto til trykk.Denne oppgaven gikk ut på at vi skulle ut å ta bilder av motiver vi kunne tenke oss å bruke til oppgaven.Det skulle være hovedfokus på Bygninger/trær og mennesker i bevegelse:  

Bygninger:
 • Linjer 
 • Flater
 • teksturer 
 • former 
 • fargetoner /valører 
Mennesker i bevegelse:

 • bevegelse som ren aktivitet
 •  bevegelse som gir uttrykk for stemning


Etter vi hadde valgt hvilke bilder vi skulle bruke redigerte vi bildene i photoshop. Vi skulle bruke bygning som bakgrunn og mennesker som forgrunn. Dette ble mitt resultat:


Etter vi var ferdig med å redigere bildene skulle vi preparere kobberplater som vi skulle ha motivet våres på. Framgangs måte:
 • Pusse platen 
 • Avfettet platen med jiif og eddik 
 • Legge på film
Platene skulle lamineres med filmen, filmen vi brukte heter ImagOn. Vi la platene inn i lystette pappkonvolutter Dette ble gjort fordi filmen vi la på platene ikke tåler så mye lys. 

Belysning:
For å få motivet på platene måtte vi belyse platene. Det gjorde vi på denne måten:
1. Belysning med  raster - 1min
2. Belysning med motiv - 2 min

Framkalling i bad:
(10gr krystallsoda og 1 liter vann). Utvasking av overflødig film.
Etter belysningen la vi platen i vannbad for at motivet skulle komme fram på plata. Herding av plate: 
Føne platen tørr, deretter la vi platene i vinduet slik at de fikk sollys på seg (UV-lys). 

Trykking: 
Legg papir i vann før man begynner å trykke platene, det skal ligge der i ca 15min. 
Materialet: 
 • Trykksverte 
 • Valse 
 • pappbiter 
 • avisark/gulesider bok
1. Ta sverte over hele platen med en valse eller pappbit. 
2. Tørk av platen med avis eller noen ark fra en gulesider katalog. 
3. Ta av så mye sverte som mulig. 
4. Ta opp det våte arket og tørk det med litt papir. 
5. Legg kobberplaten i trykkpressa med arket over. Gjør det samme med kobberplate nr2. 
6. Da får du er resultat med både forgrunn og bakgrunn på arket. Dette ble mine resultater: